18 Presents (8 regali) ของขวัญ 18 กล่อง (2020) NETFLIX บรรยายไทย

ของขวัญ 18 กล่อง (2020) เรื่องย่อ : แม่ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายได้ฝากของขวัญต่างหน้า 18 ชิ้นไว้ให้ลูกน้อยในครรภ์สำหรับวันเกิดของเธอในทุกๆ ปีจนกว่าเธอจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว