37 Seconds 37 วินาที (2019) NETFLIX

37 Seconds 37 วินาที เรื่องย่อ : ใน 37 วินาที ยูมะ ศิลปินหนังสือการ์ตูนวัย 23 ปี พิการทางร่างกายเนื่องจากสมองพิการอย่างลึกซึ้งและมีอาการแสดงทางอารมณ์จากแม่ที่ใจดีแต่ปกป้องสุดเหวี่ยง หล่อหลอมเส้นทางที่ไม่ธรรมดาของเธอไปสู่การตื่นรู้ทางเพศและความเป็นอิสระในขณะที่อยู่ที่ ในขณะเดียวกันก็ค้นพบความรักและการให้อภัย