After We Fell อาฟเตอร์ วี เฟลล์ (2021) NETFLIX

After We Fell อาฟเตอร์ วี เฟลล์ (2021) NETFLIX เรื่องย่อ : เทสซ่ากับฮาร์ดินถลำลึกลงสู่ห้วงรักจนถอนตัวไม่ขึ้น แต่ความลับและคำมั่นสัญญาที่พังทลายอาจดับฝันอนาคต ไฟปรารถนาอย่างเดียวอาจไม่พอจะเหนี่ยวรั้งทั้งคู่ได้