All the Bright Places แสงแห่งหวังที่ทุกฝั่งฟ้า (2020) NETFLIX

แสงแห่งหวังที่ทุกฝั่งฟ้า เรื่องย่อ : วัยรุ่นมีปัญหาสองคนผูกสัมพันธ์แน่นแฟ้นเพราะการเดินทางเพื่อบันทึกสิ่งมหัศจรรย์ในรัฐอินดีแอนา ซึ่งเป็นเสมือนการเดินทางที่ช่วยปลดเปลื้องความทุกข์และเปลี่ยนชีวิตอย่างสิ้นเชิง