Along With The Gods The Last 49 Days ฝ่า 7 นรกไปกับพระเจ้า 2 (2018)

Along With The Gods The Last 49 Days ฝ่า 7 นรกไปกับพระเจ้า 2 (2018)

เรื่องย่อ : หลังจากยมทูตทั้งสามช่วยกัน ‘ว่าความ’ จนนำส่งวิญญาณของคิมจาฮงได้สำเร็จ และเริ่มภารกิจใหม่ด้วยการส่งดวงวิญญาณของน้องชาย คิมซูฮง พร้อมกับการเปิดเผยเรื่องในอดีตระหว่างยมทูตทั้งสามและราชันยอมราที่ผูกพันกันมายาวนาน 1,000 ปี

Along With The Gods The Last 49 Days ฝ่า 7 นรกไปกับพระเจ้า 2 (2018)