Aruna & Lidahnya อรุณา & ลิดาห์นยา (2018)

Aruna & Lidahnya อรุณา & ลิดาห์นยา (2018)

เรื่องย่อ : นักระบาดวิทยาเปลี่ยนการสอบสวนโรคไข้หวัดนกทั่วประเทศของเธอเป็นโอกาสในการลองชิมอาหารท้องถิ่นระหว่างทาง พร้อมกับเพื่อนสามคนที่ร่วมเดินทางด้วย

Aruna & Lidahnya อรุณา & ลิดาห์นยา (2018)