Batman Ninja แบทแมน วีรบุรุษยอดนินจา (2018)

Batman Ninja แบทแมน วีรบุรุษยอดนินจา (2018)

เรื่องย่อ : แบทแมนพร้อมด้วยพันธมิตรและคู่ต่อสู้หลายคนพบว่าตัวเองถูกส่งตัวไปยังญี่ปุ่นในระบบศักดินาด้วยเครื่องย้อนเวลาของ Gorilla Grodd

Batman Ninja แบทแมน วีรบุรุษยอดนินจา (2018)