Becoming Cousteau บีคัมมิ่ง คูสโต (2021)

เรื่องย่อ : โดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิวัตินักประดิษฐ์ นักสำรวจ นักสิ่งแวดล้อม และผู้สร้างภาพยนตร์ กล่าวคือ ให้ทรัพยากรแก่มนุษยชาติในการสำรวจมหาสมุทรด้วย Aqua Lung ให้ความสนใจกับมลภาวะในมหาสมุทร และการทำงานร่วมกันเป็นเวลานานของเขา

Becoming Cousteau บีคัมมิ่ง คูสโต (2021)