Benji เบนจี้ (2018)

เรื่องย่อ : เด็กนักเรียนสองคนได้ผูกมิตรกับลูกหมากำพร้าชื่อเบ็นจิ เมื่ออันตรายเกิดขึ้นและพวกเขาก็ถูกโจรลักพาตัวซึ่งอยู่เหนือหัวของพวกเขา เบ็นจิและเพื่อนสนิทของเขาเข้ามาช่วย

Benji เบนจี้ (2018)