Berlin, I Love You เบอร์ลิน, ไอ เลิฟ ยู (2019)

เรื่องย่อ : กลับมาเป็นครั้งที่ 3 แห่งภาพยนตร์มหานครแห่งรัก ที่รวมเอาภาพยนตร์ขนาดสั้นถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ออกมา 10 ตอน โดยครั้งนี้จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในเมืองหลวงแห่งเยอรมันอย่างเมืองเบอร์ลิน

Berlin, I Love You เบอร์ลิน, ไอ เลิฟ ยู (2019)