Blackbird แบลคเบิร์ด (2019)

Blackbird แบลคเบิร์ด (2019) เรื่องย่อ : ครอบครัวที่ประกอบด้วยคนถึงสามรุ่นมารวมตัวกันที่บ้านแถบชนบทในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อใช้เวลาบั้นปลายอยู่กับแม่ที่ป่วยเป็นโรคระยะสุดท้าย