In Fabric ชุดแดงอาถรรพ์ (2018)

In Fabric ชุดแดงอาถรรพ์ (2018)

เรื่องย่อ : เรื่องราวผีหลอนที่เกิดขึ้นกับฉากหลังของช่วงลดราคาช่วงฤดูหนาวอันพลุกพล่านในห้างสรรพสินค้า ตามชีวิตของชุดต้องสาปที่มันผ่านจากคนสู่คน พร้อมผลลัพธ์ที่ร้ายแรง

In Fabric ชุดแดงอาถรรพ์ (2018)