In the Shadow of the Moon ย้อนรอยจันทรฆาต (2019) NETFLIX

เรื่องย่อ : ในปี 1988 โทมัส “ล็อค” ล็อกฮาร์ต เจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลาเดลเฟีย ผู้หิวโหยที่จะเป็นนักสืบ เริ่มติดตามฆาตกรต่อเนื่องที่อาชญากรรมนั้นขัดต่อคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เมื่อฆาตกรปรากฏตัวขึ้นอีก 9 ปีต่อมา ความหลงใหลในการค้นหาความจริงของล็อคคุกคามที่จะทำลายอาชีพการงาน ครอบครัวของเขา และอาจรวมถึงสติของเขาด้วย

In the Shadow of the Moon ย้อนรอยจันทรฆาต (2019) NETFLIX