Jacqueline Comes Home คดีฆาตกรรมในอดีต (2018)

Jacqueline Comes Home คดีฆาตกรรมในอดีต (2018)

เรื่องย่อ ; ชีวประวัติที่มีการโต้เถียงนี้เล่าถึงเหตุการณ์ในคดีฆาตกรรม Chiong 1997 ที่เล่าจากมุมมองของเหยื่อผู้ถูกกล่าวหาและครอบครัว Chiong

Jacqueline Comes Home คดีฆาตกรรมในอดีต (2018)