Juror 8 คนพิพากษา (2019)

Juror 8 คนพิพากษา เรื่องย่อ : โซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 21 กันยายน 2551 พลเมืองแปดคน ซึ่งเป็นคนแรกที่เข้ามาแทรกแซงในฐานะคณะลูกขุนในประวัติศาสตร์ทางกฎหมายของประเทศ ได้รับการสุ่มเลือกเพื่อตรวจสอบคดีการสังหารหมู่ที่ดูเหมือนจะได้รับการแก้ไขเนื่องจากการมีอยู่ของหลักฐานที่แน่ชัด