Léa & I เลอา แอนด์ ไอ (2019) NETFLIX

เรื่องย่อ : เพื่อนซี้เดินทางผ่านลาตินอเมริกาเพื่อพบปะกับหมอผี ทดลองใช้ยาจากพืช และสงสัยว่าอะไรทำให้ชีวิตดีขึ้นเมื่อหนึ่งในนั้นอาจมีเวลาเพียงครึ่งเดียวในการใช้ชีวิต

Léa & I เลอา แอนด์ ไอ (2019) NETFLIX