Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3

lucifer เป็นซีรีส์แนวอาชญากรรมผสมกับเรื่องลึกลับ โดย เนื้อหาตอนนี้มีถึง 4 ซีซั่นแล้ว เนื้อเรื่อง เล่าถึง ลูซิเฟอร์ อดีตเทวทูตสวรรค์ที่ก่อกบฏต่อพระเจ้าเลยถูกไล่ให้ไปปกครองนรก ทำหน้าที่ค่อยลงโทษคนที่กระทำผิดอยู่ในนรก แต่เขาเกิดเบื่อขึ้นมาเลยลามาพักร้อนที่บนโลก และไม่ได้กลับไปนรก เขาได้ทำงานด้วยการเปิดผับชื่อ Lux และเขาได้ใช้ชื่อ ลูซิเฟอร์ มอร์นิงสตาร์ เมื่อคนใกล้ตัวของเขาได้ถูกฆาตกรรม ทำให้เขาอยากที่จะเข้าช่วยสืบคดีหาคนร้าย เขาจึงได้พบกับ นักสืบสาวโคลอี้ เด็คเก้อ ที่ทำงานไขคดีนี้ ด้วยความสามารถของลูซิเฟอร์ ที่สามารถถามหาความปรารถนาที่แท้จริงของใครๆได้ ได้ช่วยในการไขคดี แต่ก็มีคนเดี่ยวที่เขาไม่สามารถถามความปรารถนาได้ คือ โคลอี้ ทำให้เขาสนใจเธอและเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยสืบคดีต่างๆกับโคลอี้ เพื่อหาเหตุผลที่เขาไม่สามารถใช้พลังได้

เลือกตอน
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.1
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.2
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.3
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.4
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.5
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.6
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.7
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.8
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.9
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.10
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.11
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.12
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.13
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.14
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.15
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.16
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.17
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.18
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.19
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.20
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.21
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.22
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.23
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.24
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.25
Lucifer Season3 ลูซิเฟอร์ ยมทูตล้างนรก ปี 3 EP.26