Maria ผู้หญิงทวงแค้น (2019)

Maria ผู้หญิงทวงแค้น (2019) เรื่องย่อ : เมื่ออดีตมือสังหารกลุ่มแบล็คโรสจงใจทรยศพวกเขาโดยปฏิเสธที่จะทำภารกิจให้สำเร็จ แก๊งค้ายาจึงสั่งประหารชีวิตเธอ โดยที่เธอไม่รู้ตัว เธอแกล้งตายของเธอเองและสามารถสร้างชีวิตใหม่ของเธอเองได้ เมื่อกลุ่มพันธมิตรพบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ นักล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าขณะที่เธอต่อสู้เพื่อแก้แค้นผู้ที่พรากชีวิตใหม่ของเธอไปจากเธอ

Maria ผู้หญิงทวงแค้น (2019)