Namaste Wahala นมัสเต วาฮาลา: สวัสดีรักอลวน (2020) NETFLIX

Namaste Wahala นมัสเต วาฮาลา: สวัสดีรักอลวน (2020) NETFLIX เรื่องย่อ : ความรักหวานข้ามเชื้อชาติถึงคราวสะดุดปนฮา เมื่อพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายต่างค้านความสัมพันธ์ครั้งนี้แบบหัวชนฝา