Once Upon a Snowman โอลาฟ (2020)

Once Upon a Snowman โอลาฟ เรื่องย่อ : เรื่องราวก้าวแรกของโอลาฟเมื่อเขามีชีวิตและออกตามหาตัวตนของตัวเองในหุบเขานอกแอเรนเดลล์