PAW Patrol: The Movie (2021)

PAW Patrol: The Movie (2021) เรื่องย่อ : ไรเดอร์และลูกหมาถูกเรียกตัวไปที่เมืองผจญภัยเพื่อหยุดยั้งนายกเทศมนตรีฮัมดิงเงอร์ไม่ให้เปลี่ยนมหานครที่จอแจให้กลายเป็นความโกลาหล