Quam’s Money เศรษฐีใหม่ (2020)

Quam's Money เศรษฐีใหม่ (2020) เรื่องย่อ : ในผลงานภาคต่อของ "ลูกสาวพันล้าน" ควัม พนักงานรักษาความปลอดภัยที่กลายเป็นมหาเศรษฐีใช้ชีวิตบนกองเงินกองทองอย่างอู้ฟู่ ก่อนจะตกเป็นเหยื่ออันโอชะของแผนฉ้อโกง