Queen And Slim หนีสุดหล้าท้าอยุติธรรม (2019)

Queen And Slim หนีสุดหล้าท้าอยุติธรรม (2019) เรื่องย่อ : ในระหว่างการออกเดทครั้งแรกที่ลืมไม่ลงร่วมกันในโอไฮโอ ชายผิวดำและหญิงผิวดำถูกดึงตัวไปข้อหาละเมิดกฎจราจรเล็กน้อย สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นพร้อมกับผลลัพธ์ที่ฉับพลันและน่าเศร้า