Sanzaru ซานซารุ (2020)

Sanzaru ซานซารุ (2020)

เรื่องย่อ : เมื่อภาวะสมองเสื่อมครอบงำนายจ้างของเธอ ผู้ช่วยด้านสุขภาพที่บ้านที่เปราะบางก็เริ่มตั้งคำถามกับสุขภาพจิตของเธอเอง

Sanzaru ซานซารุ (2020)