Sex: Unzipped เซ็กส์: รูดซิป (2021) NETFLIX

เรื่องย่อ : ซูเปอร์สตาร์เพลงแร็พ Saweetie เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองสุขภาพทางเพศและทัศนคติเชิงบวก ด้วยความช่วยเหลือจากนักการศึกษาผู้เชี่ยวชาญ การแสดงเดี่ยวอย่างตรงไปตรงมา และหุ่นกระบอกที่ไม่มีใครขัดขวาง

Sex: Unzipped เซ็กส์: รูดซิป (2021) NETFLIX