Share ยา..นรก (2019)

เรื่องย่อ : หลังจากค้นพบวิดีโอที่น่าตกใจจากคืนหนึ่งที่เธอจำไม่ได้ แมนดี้วัยสิบหกปีต้องพยายามค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นและจะจัดการกับผลกระทบที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้อย่างไร

Share ยา..นรก (2019)