Swallow กล้ำกลืน (2021) NETFLIX

Swallow กล้ำกลืน (2021) NETFLIX

Swallow กล้ำกลืน (2021) NETFLIX เรื่องย่อ : ในช่วงยุค 80 กรุงเลกอส ประเทศไนจีเรีย ชีวิตของโตลานีต้องชะงักจากสภาวะที่กดดันเกินต้านทาน เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการยาเสพติดพร้อมเพื่อนที่จัดเจนและต้องรับผลที่ตามมา