Takizawa Kabuki Zero 2020 The Movie (2020)

Takizawa Kabuki Zero 2020 The Movie (2020) เรื่องย่อ : นักแสดงดังอย่างฮิเดอากิ ทาคิซาวะดัดแปลงการแสดงละครคาบูกิมาขึ้นจอ พร้อมด้วยกลุ่มไอดอลฝีมือเยี่ยมอย่างสโนวแมน