The Movies เดอะ มูฟวี่ (2019)

The Movies เดอะ มูฟวี่ (2019) เรื่องย่อ : สำรวจภาพยนตร์อเมริกันตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม และการเมืองที่เป็นกรอบการวิวัฒนาการ