The Swarm (La nuée) ตั๊กแตนเลือด (2020) NETFLIX

The Swarm (La nuée) ตั๊กแตนเลือด (2020) NETFLIX เรื่องย่อ : แม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งเพาะพันธุ์ตั๊กแตนไว้เป็นอาหารโปรตีนสูง ก่อนจะเจอปัญหาตอนพยายามขยายพันธุ์ จนกระทั่งได้รู้ว่าแมลงพวกนี้กระหายเลือด